V současné době realizujeme tyto projekty

Můj úspěch - sociální podnik pro (re)start života

Cílem tohoto projektu je rozvíjet kreativní sociální podnik s cílem zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v atraktivním oboru, poskytovat jim vzdělání a praxi.

Tento projekt spojuje atraktivní obor a moderní tržní prostředí se sociálním podnikáním, které nabízí možnost využití přidané hodnoty pro klienta – poskytnutí služeb formou zákonem definované podmínky náhradního plnění. Dle analýzy konkurence existuje jen velmi málo podniků, které jsou zaměřeny na stejný, či obdobný sortiment služeb.

Široké spektrum nabízených služeb a kvalitní tým zajišťuje vysokou poptávku zákazníků, stabilní uchycení na trhu a dlouhodobou perspektivu kvalitně rozvíjet sociální podnikání na základě zvoleného konceptu. Pomáhá nastavit dlouhodobou strategii zaměstnávání lidí s handicapem a přispívat k řešení životních problémů uvedené cílové skupiny osob.

Klub Art 13 – spolu v umění

Komunitní centrum Klub Art 13 vzniklo proto, aby pomáhalo osobám s mentálním handicapem a jejich rodinám. Název „spolu v umění“ naznačuje, že tvoříme veřejně prospěšný projekt na němž se podílí veřejnost, umělci, partnerské organizace a místní samospráva. Jsme místem   setkávání   dvou  světů,  které  se  prolínají pomocí umění a umožňujeme vést vzájemný dialog, který je možný nastolit skrze proces tvoření, neboť umělecká tvorba tak, jako sen   odhaluje   motivy   jednání   a   skryté   tužby  prostřednictvím obrazných symbolů. V případě   osob s mentálním handicapem   by   racionální   cesta byla  jen   zbytečnou  oklikou.   Umění   ve   své   smyslově orientované   podstatě   jim nabízí   jedinečnou   možnost  terapeutické pomoci. Posláním centra je rozvoj člověka s mentálním a psychickým handicapem, kde klademe důraz na využívání přirozených možností a schopností těchto lidí a jejich zapojení do běžného života společnosti. Těmto lidem dáváme příležitost podílet se na budování společenství, ve kterém mohou pracovat i žít. Skrze terapii uměním mohou lépe nahlédnout svět, který je obklopuje. Společně hrajeme divadlo, tvoříme obrazy a další výtvarné práce, pořádáme výstavy a audiovizuální produkce. Trénujeme sociální kontakty a rozvíjíme pracovní návyky.